Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla lasu to zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących w ramach prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych, to leśna ekologia stosowana, oparta na udokumentowanych wynikach badań naukowych i doświadczeniach wielu pokoleń leśników.

Drzewostany Nadleśnictwa Jeleśnia rosną na urozmaiconych siedliskach górskich. Cechują się dużym zróżnicowaniem wiekowym i gatunkowym. Przeważają trzy główne gatunki lasotwórcze: świerk-42%, buk-34%  i jodła-21%, pozostałe to: So, Db, Ol, Jw, Js, Brz, Gb, Md i  Wz. Dzięki wieloletniemu prowadzeniu przebudowy drzewostanów zmniejsza się dominacja świerczyn na korzyść lasów z większym udziałem jodły i buka.

Dla celów hodowlanych zbiera się nasiona drzew w wytypowanych drzewostanach nasiennych i wykorzystuje do produkcji sadzonek na szkółkach. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie 70 ha wyłączonych i ponad 600 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych,      w tym 70% stanowią drzewostany świerkowe, pozostałe to jodłowe, bukowe, sosnowe                    i daglezjowe. W ramach programu testowania potomstwa jodły pospolitej została założona 2 ha powierzchnia doświadczalna.

Od dobrego materiału siewnego i sadzeniowego, prawidłowej realizacji odnowień oraz zabiegów pielęgnacyjnych: wykaszania chwastów, czyszczeń i trzebieży zależy jakość dorosłego drzewostanu. Zabiegi hodowlane mają stworzyć optymalne warunki wzrostu dla młodego pokolenia drzew. Wycinka drzew też jest elementem hodowli lasu, jest przygotowaniem drzewostanu do jego odnowienia zarówno naturalnego jak i sztucznego.

Nadleśnictwo Jeleśnia realizuje średnio 54 ha odnowień sztucznych i naturalnych oraz zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 984 ha rocznie. Gospodarka prowadzona jest w oparciu                   o aktualnie obowiązujący „PLAN URZĄDZENIA LASU" na lata 2015-2024.