Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KONKURS

KONKURS

Wierzymy, że nie zaniechaliście swojej leśnej aktywności. I może niekoniecznie jest to wyprawa z leśnikiem, ale z Rodzicami i Dziadkami zaglądacie do lasu, by choć na chwilę oderwać się od ekranu komputera.

Mamy dla Was zadanie specjalne. Zajrzyjcie do lasu – w tej sytuacji będzie to najlepsze źródło inspiracji.  Oderwijcie się na chwilę od lekcji i ekranów, a pochylcie nad pustą kartką papieru i puśćcie wodze fantazji. To Wy dzisiaj kreujecie rzeczywistość,  decydujecie kto będzie bohaterem bajki i jaka to będzie historia: ze szczęśliwym zakończeniem, z dreszczykiem, a może z dużą dozą dowcipu?

Tłem bajki niech będzie LAS, ale ten Twój, lokalny, nie wędruj swoją wyobraźnią za daleko. Zostajemy każdy u siebie, w swoim lesie. W rolę bohaterów niech koniecznie wcielą się zwierzęta, które są Ci dobrze znane z Twoich leśnych eskapad.

Ale, żeby nie było tak całkiem prosto: przypatrz się symbolom z infografik dołączonych do regulaminu i postu zamieszczonego na koncie facebook „Nadleśnictwo Jeleśnia Lasy Państwowe”, w swojej historii musisz wykorzystać elementy z każdego z okienek znajdujących się w infografice załączonej do facebookowego postu i regulaminu. Niech zamienią się w wątki i bohaterów Twojej bajki. Życzymy Ci udanej zabawy.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Materiały do pobrania