Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Całość lasów Nadleśnictwa Jeleśnia została uznana za ochronne zarządzeniem nr 271 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1995 r. Szczególne funkcje lasu zostały określone mianem kategorii ochronności:
w obrębie Jeleśnia:

  •   lasy glebochronne -4091,82 ha;
  •   lasy stanowiące ostoję zwierząt -52,76 ha;
  •   lasy wodochronne - 1567,95 ha;

w obrębie Żywiec:

  •   lasy wodochronne - 4820,41 ha;
  •   lasy wodochronne i glebochronne - 48,91 ha;
  •   lasy wodochronne, w miastach i wokół miast - 477,15 ha.


 Lasy ochronne w Nadleśnictwie Jeleśnia występują na powierzchni 11059,00 ha, co stanowi ponad 97,6% powierzchni leśnej. Lasy gospodarcze zajmują około 0,3 %, a 2,1 % powierzchni stanowią rezerwaty.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA

 

Drzewostany nadleśnictwa Jeleśnia cechują się dużym zróżnicowaniem wiekowym.  Pod względem zróżnicowania gatunkowego, dominują tutaj trzy główne gatunki lasotwórcze; świerk, buk jodła. Również przestrzennie, w zależności od obrębu, ukształtowania terenu, wysokości n.p.m. itd. występuje zmienność w składach gatunkowych drzewostanów. Generalnie najczęściej spotykanym gatunkiem jest świerk, stanowiący 60,04% powierzchni leśnej   drzewostanów Nadleśnictwa (wg gatunków panujących) oraz  65,77% całkowitego zapasu.

Poniżej przedstawiono niektóre parametry drzewostanów Nadleśnictwa dla głównych gatunków panujących.

                         Przeciętne parametry drzewostanów Nadleśnictwa Jeleśnia

Cecha

Obręb

Jeleśnia

Obręb

Żywiec

Nadleśnictwo

Jeleśnia

przeciętny wiek

78 lat

65 lat

72 lata

przeciętna zasobność

274 m3/ha

221 m3/ha

248 m3/ha

Spodziewany przyrost bieżący roczny

7,85 m3/ha

7,75 m3/ha

7,80 m3/ha

 

 

SIEDLISKA

Wszystkie występujące w lasach Nadleśnictwa siedliska, są siedliskami górskimi.

Siedliska lasowe zajmują 92,83% (10556,14 ha), natomiast borowe 7,17% (815,68 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LGśw (65,58%). Kolejne miejsca zajmują:

LMGśw  -  19,52%

LGw  -  6,98%

BMGśw  -  5,13%

BWG  -  2,09%

LMGw  -  0,41%

LŁG  -  0,2%

OlJG  -  0,09%

  

 

 

DRZEWOSTANY CENNE

Do cennych drzewostanów na terenie Nadleśnictwa należy zaliczyć drzewostany objęte ochroną rezerwatową, drzewostany nasienne oraz stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (głównie na siedliskach bagiennych i łęgowych).

 

 

 

 

 


 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nadleśnictwo Jeleśnia obejmuje 11 665 ha lasów położonych w Beskidach Żywieckim, Małym i Makowskim.  Ponadto Nadleśniczy z upoważnienia Starosty sprawuje nadzór nad 10 760 ha lasów prywatnych. Pod względem administracyjnym Nadleśnictwo Jeleśnia znajduje się w powiecie żywieckim w województwie śląskim. Jedynie niewielkie fragmenty leżą w powiecie suskim w województwie małopolskim. Nadleśnictwo graniczy z 5 Nadleśnictwami: Andrychów, Sucha Beskidzka, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Bielsko-Biała. Granicę południową Nadleśnictwa stanowi granica państwa.
Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby: Jeleśnia i Żywiec. W obrębie Żywiec znajduje się 7 leśnictw: Zakocierz, Kocierz Rychwałdzki, Kocierz Moszczanicki, Czernichów, Ślemień, Gilowice i Kiełbasów, a w obrębie Jeleśnia  8 leśnictw: Koszarawa Cicha, Koszarawa Bystra, Korbielów, Sopotnia Górna, Sopotnia Dolna, Sopotnia Potok, Romanka Dolna i Romanka Górna.
 
W lasach nadleśnictwa dominującym gatunkiem jest świerk, zajmuje on  42% powierzchni. Udział buka i jodły wynosi odpowiednio 37% i 18%. Całość lasów zaliczono do lasów ochronnych.
Udział siedliskowych typów lasu w nadleśnictwie
 
Nadleśnictwo Jeleśnia jest nadleśnictwem typowo górskim, a tylko niewielka część gruntów ma charakter podgórski. Na jego terenie znajdują się najwyżej w Polsce położone lasy gospodarcze. Do najwyższych wzniesień leżących w zasięgu nadleśnictwa należą:
  • z obszaru Beskidu Małego: Czupel - 934 m n.p.m., Jaworzyna - 864 m n.p.m., Żar - 761 m n.p.m., Madohora (Łamana Skała) - 929 m n.p.m., Potrójna - 888 m n.p.m., Kocierz - 879 m n.p.m., Gibasów Groń - 898 m n.p.m.
  • z obszaru Beskidu Żywieckiego: Pilsko 1557 m n.p.m., Pięć Kopców - 1534 m n.p.m., Romanka - 1366 m n.p.m., Trzy Kopce - 1216 m n.p.m., Palenica - 1343 m n.p.m., Munczolik - 1356 m n.p.m., Majcherkowa - 1255 m n.p.m., Kotarnica - 1156 m n.p.m., Buczynka - 1205 m n.p.m., Mędralowa - 1169 m n.p.m., Jałowiec - 1111 m n.p.m., Bąków - 766 m n.p.m., Kiczora - 761  n.p.m. oraz Grojec - 612 m n.p.m.
Całość lasów nadleśnictwa rośnie w klimacie górskim. Charakteryzują się one typową strefowością związaną ze wzrostem wysokości nad poziom morza wynoszącą od 350 do 1370 metrów. Wraz ze wzrostem wysokości średnia temperatura roczna spada z 7.1 do 2,4oC, opady rosną od 950 do 1350 mm, długość okresu wegetacyjnego zmniejsza się z 200 do 150 dni.
Najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa zostały objęte ochroną rezerwatową, łącznie w 7 rezerwatach przyrody.