Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZANOCUJ W LESIE

ZANOCUJ W LESIE

Nadleśnictwo Jeleśnia przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Program rusza na terenie nadleśnictwa od 1.05.2021 r. Tereny wyznaczone przez nas do programu to tereny Leśnictw Czernichów, Kocierz Rychwałdzki, Zakocierz oraz wybrane fragmenty Leśnictwa Koszarawa Cicha.

Aby przenieść sie do obszaru można kliknąc poniższy obrazek >>

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone (IOS), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem -> mapa okresowego zakazu wstępu do lasu

Z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru.

Regulamin korzystania z obszaru na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia znajduje się w załączniku na dole strony.

 1. Zapoznaj się z informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

W Nadleśnictwie Jeleśnia wyznaczyliśmy dwa takie miejsca w jednym Leśnictwie – Leśnictwo Kocierz Rychwałdzki:

- Miejsce odpoczynku „Bobry” Kocierz Rychwałdzki wydzielenie leśne 65b (współrzędne geograficzne: 49°45ˈ49.2̎ N 19°19ˈ47.8 ̎E

-Miejsce odpoczynku Kocierz Rychwałdzki „Pod Kiczorą” wydzielenie leśne 16f (współrzędne geograficzne 49° 45ˈ47.3̎ N 19°19ˈ33.3̎ E

 1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. Zapoznaj się również z zasadami bezpiecznego korzystania z lasu 
 3. Zapoznaj się koniecznie z  informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu z uwagi na ich prowadzenie

Aktualnie czasowym zakazem wstępu w Nadleśnictwie Jeleśnia objęte będą oddziały:

Leśnictwo Zakocierz oddział: 56,57

Leśnictwo Koszarawa Cicha oddział: 20,21

Leśnictwo Kocierz Rychwałdzki oddział: 15

Leśnictwo Czernichów oddział: 118, 109

 1. Zapoznaj się również z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. Nadleśnictwo informuje o utrudnieniach  w artykułach na stronie internetowej w zakładce Aktualności
 2. W okresie jesiennym i zimowym zapoznaj się koniecznie z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych będą dostępne na stronach internetowych z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [w załączniku poniżej] oraz przesłanie go na adres karolina.morkisz@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: karolina.morkisz@katowice.lasy.gov.pl tel. 662-770-701